Metalac na Ambiente Fair Frankfurt

Metalac Posuđe već 30 godina nastupa na „Ambiente Fair Frankfurt“, koji ove godine traje od 10. do 14. februara, na štandu 3.OH73. U 2012. Metalac će nastupiti sa više od 20 novih dekora i širokom paletom boja, što je značajno više u odnosu na prethodne nastupe. Naglasak će biti na emajliranom programu, i to na linijama u formi Standard, Klasika, Novum i Emina. Takođe, posuđe Metalac u svoj proizvodni portfolio uvrstiće po prvi put i novu liniju aluminijumskog posuđa sa keramičkim premazima i bogatom paletom boja tefloniziranog programa. Imajući u vidu trend upotrebe prirodnih materijala, očekuje se veće interesovanje novih kupaca u odnosu na prethodnu godinu, kao i da postojeći kupci prepoznaju kvalitet i lepotu novih linija i izaberu ih za narednu sezonu.