PET MILIONA EURA OČEKIVANE DOBITI ZA 2011

U godini u kojoj je rast BDP u zemlji prognoziran na 1,5%, Metalac beleži rast prihoda od 8%. Sa oko 70 miliona eura ukupnog prihoda i bruto profitom većim od 5 miliona eura možemo biti zadovolji imajući na umu sve nedaće sa kojima smo se borili – rekao je na jučerašnjoj konferenciji Petrašin Jakovljević, generalni direktor Metalca. On je posebno istakao da je izvoz bio veći 10% u odnosu na 2010. Godinu

Uprkos pesimističkim najavama ekonomskih i socijalnih kretanja za narednu godinu,  kako na domaćem tako i na ino-tržištima, kompanija Metalac je opet planirala rast prihoda za 8% u 2012. godini i najvila 6 miliona eura investicija, pre svega u inoviranje opreme proizvodnjih preduzeća, modernizaciju svog trgovinskog lanca i završetak fudbalskog stadiona Metalac u Gornjem Milanovcu, koji je započet pre nekoliko meseci.

Pet proizvodnih i osam trgovinskih preduzeća više od polovine planiranih prihoda treba da ostvare u inostranstvu, pre svega plasmanom posuđa, ali i bojlera i sudopera. Osim na 22 aktivna tržišta u 2011, fokus je i dalje na otvaranje novih. Ipak, najviše se očekuje od tradicionalno dobrog tržišta Rusije, novougovorenih poslova firme u Ukrajini, započetih posla u USA, ali i Francuskoj, Finskoj, tržištima u okruženju itd.