Uskoro 6.400 solarnih panela na krovovima Metalca

Kompanija Metalac će u 2022. godini definitivno dobiti solarnu elektranu. Radovi treba da počnu 1. jula, a završetak je planiran 1. septembra. Ovom investicijom Metalac ulazi u svet proizvođača zelene energije iz obnovljivih izvora. Istovremeno, time idemo u susret sve rigoroznijoj regulativi u ovoj oblasti i jedne od važnih pretpostavki daljeg pozicioniranja na ekološki osvešćenim tržištima.

Metalac kreće u izgradnju i postavljanje solarne elektrane snage 2,9 MWp koja će biti jedna od većih u Srbiji. Preko 6400 solarnih panela će proizvoditi 3,25 GWh zelene energije na godišnjem nivou. Solarni paneli biće instalirani na krovovima proizvodnih hala Metalac posuđa i Metalac bojlera.  Očekuje se da na ovaj način ostvarujemo 15% manju potrošnju električne energije i time napravimo značajne uštede u ukupnom poslovnom bilansu.  

Ukupna ulaganja u izgradnju solarne elektrane i prilagođenje trafostanica je oko 2,2 miliona evra.  Imajući na umu očekivano uvođenje takse na emisiju CO2 u bliskoj budućnosti – sve vodi dugoročnoj optimizaciji troškova. I sve je naravno u skladu sa Metalčevim višedecenijskim unapređenjem ekoloških apsekata poslovanja i održivim razvojem Kompanije.

Postavka solarne elektrane bi trebalo da počne 1. jula, a rok za izvođenje radova je 60 dana. U ovom periodu, deo po deo elektrane će se sukcesivno puštati u rad, da bi 1. septembra  bila spremna za korišćenje u punom kapacitetu.