Oglas za dodelu stipendija

 metalacAD

Kompanija METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca objavljuje

O G L A S

ZA DODELU STIPENDIJA

Ukoliko ste vredan i ambiciozan student, spreman na učenje i usavršavanje i nakon završenih studija i imate želju da svoje profesionalne ciljeve ostvarite u jednom od društava kompanije METALAC a.d.,pozivamo Vas da učestvujete u dodeli sledećih stipendija:

STUDENTIMA MAŠINSKOG FAKULTETA 6 stipendija

- III godina osnovnih studija – u iznosu od 16.000 dinara,

- I godine master studija – u iznosu od 18.000 dinara,

- II godine master studija – u iznosu od 20.000 dinara.

Smer: proizvodno mašinstvo

STUDENTIMA TEHNOLOŠKO - METALURŠKOG FAKULTETA 2 stipendije

- III godine studija – u iznosu od 18.000 dinara,

- IV godine studija – u iznosu od 20.000 dinara.

Smerovi: neorganska hemija, neorganska hemijska tehnologija
       
     STUDENTIMA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA - Univerziteta u Beogradu,
           STUDENTIMA
ELEKTRONSKOG FAKULTETA - Univerziteta u Nišu, ili
         STUDENTIMA
FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA u Novom Sadu,
- III godine studija – u iznosu od 23.000 dinara, ili
    - IV godine studija – u iznosu od 28.000 dinara.

Smerovi: elektronika, elektrotehnika, energetika.

 

Prijave sa biografijom, potvrdom fakulteta o upisanoj godini studija i položenim ispitima, dostavljaju se najkasnije do 31.oktobra 2019. godine, na e-mail adresu: stipendije@metalac.comili poštom na adresu

METALAC a.d.

Služba za ljudske resurse i pravne poslove

32 300 Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra 212