Lestvica podignuta za 20%

Bilten 239 - decembar 2016-1

Metalac grupa će po svemu sudeći 2016. godinu završiti sa skoro 93 miliona evra združenog poslovnog prihoda i više od 5 miliona evra dobiti.  Time je lestvica u odnosu na 2015. podignuta čak 20% i zato je plan za 2017. godinu da se ostvari više od 98 miliona evra zaista veoma ambiciozan.

Zadovoljstvo je ispratiti 2016. kao jednu od najboljih u protekloj deceniji. Združeni prihod metalčevih proizvodnih i trgovačkih društava  ima rast  za 20%; izvoz je rastao 21%, zarade su rasle 12%; a dobit će biti preko 5 miliona evra.

Proizvodna preduzeća će ostvariti plan realizacije sa 112%, odnosno 26% više nego u 2015. Domaća trgovačka društva će plan prebaciti za 13% i time ostvariti 15% rasta, a trgovačka preduzeća u inostranstvu će prebačajem plana za 14%, zabeležiti čak 28% rasta u odnosu na 2015. godinu.

Najveći doprinos ukupnom ishodu dao je kor biznis – Metalac posuđe, koje je u 2016. Godini ostvarilo čak 3.000.000 veću reaqlizaciju nego u prethodnoj.

Godinu za nama obeležile su i značajnije investicije u fabrici bojlera, kako u opremu tako i u dovođenje u funkciju građevinskog objekta, sve sa ciljem da  proširimo asortiman i eliminišemo graške koje su nas pratlie, a koje sebi ne smemo dozvoliti. Pokrenute su investicije i u Metalac FAD-u koje poboljšavaju uslove rada i kvalitet proizvoda, uz smanjenje troškova na određenim tehnološkim linijama. Metalac posuđe i Metalac inko su ulagali u nove alate i proizvode, a u Metalac printu je investirano u povećanje skladišnog prostora. Bilo je značajnih investicija i u Metalac marketu, kroz adaptaciju maloprodajnih objekata.