METALAC POSUĐE: Dobavljač sa najvišim A rejtingom

Koliko je aspekt korporativne društvene odgovornosti postao važan u biznisu, potvrdjuju sve češći auditi kojima kupci proveravaju da li se se njihovi dobavljači odnose odgovorno prema zaposlenim i životnoj sredini. Tako sa većom sigurnošću upravljaju rizicima vezanim za kvalitet i pouzdanost partnerskih odnosa sa preduzećima kojima su poverili da proizvode za njihove potrebe.

Metalac je odavno u vrhu poželjnih dobavljača, što su potvrdili brojni eksterni auditi. Poslednji put početkom oktobra, u skladu sa zahtevima kupaca iz Slovenije, Francuske i Finske, u Metalac posuđu je uradjena još jedna provera kojom je potvrdjena najviša moguća ocena u ovoj oblasti - rang A. Proveru je radio strčuni tim beogradske kancelarije SGS, prema zahtevima.BSCI (Business Social Compliance Initiative). Proveravani su svi aspekti od potrebnih dozvola, kolektiovnog ugovora i internih pravilnika o radu, preko obuka zaposlenih i izveštaja o ispitivanjima ekoloških parametara i zaštite na radu, do dokumentacije o upravljanju otpadom.

Proverom kompanije prema zahtevima BSCI-a aspekt društvene odgovornosti je merlji i proverljiv parameter rejtinga dobavljača i istovremeno doprinosi stalnim unapredjenjima uslova rada i zaštite na radu a time i krajnjem cilju: - sigurnom poslovanju baziranom na poverenju zaposlenih, klijenata, poslovnih partnera i potrošača . Za preduzeća koja imaju tako visok rejting, kao što ima Metalac posuđe, dodatni benefit je što postaju poželjan partner drugim potencijalnim kupcima koji su čalnovi BSCI, s obzirom da je BSCI najznačajniji koncept za provere u oblasti društvene odgovornosti koja ima više od 1.000 članova širom sveta, bilo da su u pitanju veliki proizvodjači ili veliki trgovinski lanci.