Korporativna štampa

 
MGM Report i Metalac Bilten su korporativni časopisi koji informišu zaposlene Kompanije o rezultatima i planovima svakog organizacionog dela, i predstavljaju jedan od kanala informisanja koji pomaže ostvarenju poslovne vizije.
 

Korporativna štampa