gpetkovic 

Goran Petković, član Nadzornog odbora kompanije.


Rodjen: 14. April, 1963., Beograd

 

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje na kursevima Kanali marketinga, Trgovinski menadžment i Trgovinski marketing i menadžment prodaje (osnovne akademske studije), Menadžment prodaje i odnosa sa kupcima i Strategije kanala marketinga (master studije).  Učestvuje u izvodjenju predmeta Metodologija naučnog istraživanja (doktorske studije). Član je redakcije časopisa Ekonomika preduzeća. Radio je u državnim organima, najpre kao član Visokog službeničkog saveta, a zatim i kao državni sekretar od 2007. do 2013. godine u ministarstvima Vlade Republike Srbije, zaduženim za turizam. Bio je na specijalizaciji kao stipendista  Fulbrajt fondacije na Hofstra univerzitetu u SAD. Član je Predsedništva Udruženja ekonomista Srbije. Napisao je više knjiga iz oblasti trgovinskog marketinga, trgovinskog menadžmenta i prodaje . 

 

 

pdf  | print  | e-mail  |