goranPitic

prof dr. Goran Pitić, član Nadzornog odbora kompanije.

Goran Pitić je redovni profesor i predsednik Saveta Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), kao i predsednik Upravnog odbora banke Societe Generale Srbija. Takođe je član Upravnog odbora privrednog društva Metalac Holding iz Gornjeg Milanovca.
Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje magistra je stekao na dva fakulteta – na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i na Katedri za ekonomiju Univerziteta u Torontu. Specijalizirao je ekonomiju (poslediplomske studije iz oblasti Kvantitativne razvojne ekonomije) na Univerzitetu u Vorviku u Velikoj Britaniji školske 1991/92 godine. Takođe se usavršavao na Londonskoj školi ekonomije i učestovao u velikom broju stručnih programa na unverzitetima u Francuskoj i Americi, kao i pri institutima koji se bave finansijskim tržištima.
Od oktobra 2000. do marta 2004. godine, bio je Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u prvoj demokratskoj vladi Republike Srbije.
Član je predsedništva Saveza ekonomista Srbije, Udruženja korporativnih direktora, član Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, kao i član Nacionalnog saveta za konkurentnost. Objavio je pet knjiga u saradnji sa drugim autorima, kao i mnogobrojne radove u domaćim i stranim publikacijama. Učestvovao je u nizu domaćih i međunarodnih konferencija. Na FEFA predaje makroekonomiju.
Govori tri strana jezika: engleski, francuski i španski.

pdf  | print  | e-mail  |