draganDjuricin

 

prof. dr Dragan Đuričin, član Nadzornog odbora kompanije.


je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje na kursevima Strategijskog menadžmenta i Upravljanja pomoću projekata (osnovne akademske stucije), Poslovne strategije i Strategijske finansije (post-diplomske studije), i Ekonomike strategije (doktorske studije). Glavni je urednik časopisa Ekonomika preduzeća. Radio je za Deloitte skoro dve decenije a od 2007. je na mestu Predsednika Deloitte Adria. Bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Veneciji, kao i profesor Fulbrajt fondacije. Bio je Predsednik Udruženja ekonomista Srbije petnaest godina. Napisao je desetinu knjiga iz oblasti strategijskog menadžmenta, upravljanja pomoću projekata i ekonomske tranzicije. Bio je ili jeste član odbora direktora u nekoliko organizacija kao što su Metalac, Sintelon (Tarkett), Apatinska pivara (StarBev), Imlek (Danube foods), Hypo Alpe Adria Banka i Kardiovaskularni institut Dedinje.

 

 

pdf  | print  | e-mail  |