Metalac Posuđe je najveće preduzeće unutar Metalac a.d. sa cca 40% učešća u ukupnom prihodu Kompanije. Proizvodimo emajlirano, teflonizirano i inox posuđe. Fabrika emajliranog posuđa postoji od 1959. godine. Fabrika tefloniziranog od 1994., a fabrika inox posuđa od 1999. godine. Sve fabrike se nalaze u Gornjem Milanovcu i zapošljavaju ukupno 810 radnika.

Metalac Posuđe ima status jednog od najboljih proizvođača posuđa u Evropi. Zahvaljujući visokom kvalitetu proizvoda i pouzdanosti u poslovanju, oko 70 odsto proizvodnje emajliranog posuđa odlazi kupcima u 25 zemalja širom sveta, najviše u zemlje EU i Rusiju. Najznačajniji kupci Metalčevog posuđa su partneri iz Francuske, Rusije, Španije, Engleske, Nemačke, Italije... a od 2005. godine i na tržištu Amerike i Australije. Na domaćem terenu Metalac je apsolutni lider sa učešćem od oko 65 odsto na tržištu posuđa. Sveukupno, oko 6 miliona posuda Metalac svake godine nađe put do kupaca širom sveta.

U asortimanu Metalac Posuđa ima više od 500 proizvoda različitih kombinacija forme, veličine, materijala i boja. Kada se ovim parametrima pridruži spektar dekora, asortiman dostiže između 1500 i 2000 različitih proizvoda.

Naše konkurentske prednosti su: visok kvalitet proizvoda, proizvođačka fleksibilnost na zahteve kupca i poštovanje rokova isporuke. Metalac je sve procese zaokružilo pod jednim krovom - mehanička obrada, emajliranje, izrada bakelitnih elemenata i dekora, dizajn proizvoda i ambalaže, kao i transport.

Preduzeće Metalac Posuđe je integrisalo sisteme upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine što potvrđuju TUV sertifikati ISO 9001 i ISO 14001. Inače, istraživanje koje je za potrebe projekta "Najbolje robne marke Srbije" 2005. godine sprovela GFK group, pokazalo je da 56,4 odsto potrošača u Srbiji svrstavaju posuđe Metalac na prvo mesto kao natprosečno kvalitetan proizvod.

U akciji Najbolje robne marke Srbije, u konkurenciji 80 preduzeća u svim robnim grupama, robna marka "Posuđe Metalac" je u 2006., 2005. kao i u 2004. godini svrstana među tri najbolje. Osim tržišno finansijskih rezultata u ocenjivanju su učestvovali i potrošači.

   

Kontakt

METALAC POSUĐE

Kneza Aleksandra 212,

32300 Gornji Milanovac,

Srbija

e-mail: posudje@metalac.com

www.metalacposudje.com