NADZORNI ODBOR

U Metalcu a.d. postoji dvodomni način upravljanja kompanijom, a organi upravljanja su Nadzorni i Izvršni odbor.
Nadzorni odbor se imenuje na period od četiri godine, čine ga eminentni stručnjaci u oblastima koje su od značaja za poslovanje kompanije. Predsednik Nadzornog odbora je Dragoljub Vukadinović, koji je istovremeno i predsednik Metalac Grupe.

 

  dvukadinovic  
  Dragoljub Vukadinović  
     
 ddjuricin  gpitic  gpetkovic
prof. dr Dragan Đuričin prof. dr Goran Pitić prof. dr Goran Petković
     
   Loncar  
  prof. dr Dragan Lončar