IZVRŠNI ODBOR

 

Izvršni odbor se imenuje na period četiri godine, a čini ga pet izvršnih direktora. Generalni direktor Metalca a.d. imenuje se iz Izvršnog odbora, a na toj funkciji sada je Aleksandar Marković.

 

 

   
 amarkovic rtrifunovic 

Aleksandar Marković

Generalni direktor i izvršni direktor za proizvodno-tehnička pitanja, ljudske resurse i IMS

Radmila Trifunović

Izvršni direktor za finansijske poslove

   
     
 sslovic vvvukadinovic  gmijatovic2 

Stojan Slović

Izvršni direktor za prodaju i logistiku

Vojin Vukadinović

Izvršni direktor za razvoj, digitalne komunikacije i IT

Goran Mijatović

Izvršni direktor za nabavku, ekologiju i bezbednost na radu