IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor se imenuje na period četiri godine, a čini ga pet izvršnih direktora. Generalni direktor Metalca a.d. imenuje se iz Izvršnog odbora, a na toj funkciji sada je Aleksandar Marković.

 

  aleksandar markovic  
  Aleksandar Marković

Generalni direktor i izvršni direktor za proizvodno-tehnička pitanja, ljudske resurse i IMS

 
     
 rtrifunovic  sslovic  gmijatovic
Radmila Trifunović

Izvršni direktor za finansijske poslove

Stojan Slović

Izvršni direktor za prodaju i logistiku

Goran Mijatović

Izvršni direktor za nabavku, ekologiju i bezbednost na radu

     
   vvvukadinovic  
  Vojin Vukadinović

Izvršni direktor za razvoj, digitalne komunikacije i IT