Poziv za redovnu sednicu skupštine

Nadzorni odbor dana 17. marta 2014. godine, akcionarima kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca upućuje POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE.

Redovna sednica Skupštine Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca održaće se dana 25. aprila 2014. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra, sa početkom u 13:00 časova.