Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

U prilogu možete preuzeti dokument obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija.