Odluka za sticanje sopstvenih akcija

Na osnovu člana 282. stav 4. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, člana 56. stav 1. tačka 16. i člana 62. Statuta Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovaca, ako i stava 1. tačka 3. Odluke skupštine o raspodeli dobiti br. 7950/05 od 26.04.2013. godine, Nadzorni odbor je dana 12.02.2014. godine doneo sledeću odluku.