Logo
Odštampajte ovu stranicu

Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godine

Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godine možete preuzeti u prilogu.

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.310521