Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine 2013. godine

Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine 2013. godine možete preuzeti u prilogu.