Odluke sa skupštine

Odluke sa održane redovne skupštine možete preuzeti u prilogu.