Poziv za redovnu sednicu skupštine

Akcionarima kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca upućujemo POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE.

 

MATERIJAL ZA SKUPŠTINU:

1. Finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih društava.
2. Izveštaj revizora.
3. Predlozi odluka o usvajanju izveštaja.

4. Predlog odluke o raspodeli dobiti.
5. Predlog odluke o izboru revizora.
6. Punomoćje za glasanje.
7. Formular za glasanje u odsustvu.