Obaveštenje akcionarima o računima za uplatu dividende

Obaveštenje akcionarima o računima za uplatu dividende u prilogu.