Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2021. godinu

Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2021. godinu u prilogu.