Zapisnik sa održane redovne sednice skupštine

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Metalac a.d. održane dana 26.05.2022. godine možete preuzeti iz priloga.