Logo
Odštampajte ovu stranicu

Obaveštenje o značajnom učešću

U prilogu obajavljujemo - Obaveštenje o značajnom učešću izdavaoca akcija Metalac ad, Gornji Milanovac.

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.070872020