Obaveštenje o značajnom učešću

U prilogu obajavljujemo - Obaveštenje o značajnom učešću izdavaoca akcija Metalac ad, Gornji Milanovac.