Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaji - 2019

Na osnovu člana 53. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011i 112/2015) i člana 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih,
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sl. glasnik RS” br. 13/2012 i 5/2016), Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, MB 07177984, objavljuje


KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJI ZA PERIOD I - VI 2019. GODINE

 

 

Dokumenat možete preuzeti iz prioga.