Izveštaj o održanoj skupštini i isplati dividende 2018

U prilogu se nalazi izveštaj sa skupštine.

Sa sledećeg linka možete preuzeti Godišnji izveštaj za 2017. godinu - PDF dokumenat.