Saopštenja za akcionare

Detaljnije informacije o poslovanju i delatnostima Metalca možete dobiti preko štampanih materijala koje možete preuzeti na ovoj stranici .