dvukadinovic

 

Dragoljub Vukadinović, predsednik nadzornog odbora kompanije


Rođen 1946. u Mojkovcu-Lepencu Crna Gora od oca Vojina i majke Darinke
Osnovnu školu završio u Lepencu, a osmogodišnju školu u Mojkovcu i Bijelom Polju. Srednju tehničku školu završio u Titogradu-Podgorici.
Diplomirao1972. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Ime Drgaoljuba Vukadinovića je punih 37 povezano pre svega sa Kompanijom Metalac a.d. čije je sedište u Gornjem Milanovcu, Srbija. Od aprila 2005. godine do danas Vukadinović je predsednik Upravnog odbora I predsednik ove Kompanije u okviru koje posluju 13 preduzeća: četiri proizvodna i pet trgovinskih društava na domaćem tržištu I četiri preduzeća u inostranstvu. Od 1989. do 2005. godine Vukadinović je bio generalni direktor Metalca, tako da njegov doprinos strateškom razvoju kompanije, sa čelnih funkcija traje više od 20 godina.

Za sve to vreme kao istaknuti privrednik obavljao je niz dužnosti od šireg privrednog i društvenog značaja. Od 2003. do 2005. godine bio je predsedavajući Nacionalnog saveta za konkurentnost srpske privrede, a od 2007. godine nalazi se na mestu potpredsednika ovog Nacinolango saveta.

Tokom poslenjih desetak godina Vukadinović je u svoju biografiju ubeležio i dužnosti: predsednika Asocijacije akcionarskih preduzeća Srbije, predsednika Privredne komore Kraljevo, predsednika Kluba privrednika Gornjeg Milanovca. Bio je član je Upravnih odbora više banaka, osiguravajućih društava, radnih organizacija i komora. A trenutno je i Member of the Serbian Business Club PRIVREDNIK and member of the Association of Corporative Directors of Serbia.

Kao vrlo aktivan sportski radnik Vukadinović je u više mandata bio član uprave Sportskog društva Partizan Beograd, potpredsednik FK Partizan, a sada je član Upravnog odbora FK Partizan i podpredsednik Fudbalskog saveza Srbije.

Dragoljub Vukadinović je tokom svoje karijere tri puta proglašavan menadžerom godine i to 2003. u izboru Kluba privrednih novinara Srbije; 2001. u izboru Privredne komore Srbije, i 1999. u izboru Privredne komore Jugoslavije. Posebno mu je drago što se glasanjem kolega direktora više puta našao u samom vrhu uspešnih privrednika. Najviša opštinska priznanja dobijao je takođe u više navrata.

Lično ističe tri svoja najveća uspeha u životu: zdravu porodicu, nezavisnost od centara moći i Metalac.


37 godina u "Metalcu"
2012. pa dalje – predsednik Metalac Grupe i predsednik Nadzornog odbora Metalca a.d.
2005. – 2012. - predsednik Holdinga Metalac
1989. - 2005. – generalni direktor »Metalac« a.d.
1989. - 1985. - direktor Sektora proizvodnje u "Metalcu"
1985. -1975. - šef proizvodnje; šef Službe tehnologije; glavni inženjer emajliranja za pogone: emajlirnice, dekora i pakovanja; upravnik Pogona završne obrade; glavni inženjer - tehnolog emajliranja i laboratorije - u "Metalcu"
1975. - 1973. - inženjer u Željezari-Sisak
1973. - 1972. - inženjer u Valjaonici bakra Sevojno

 

Angažovanost:
Predsedavajući Nacionalnog saveta za konkurentnost srpske privrede 2003-2005
Potpredsednik Nacionalnog saveta za konkurentnost srpske privrede 2007-2012.
Predsednik Kluba privrede u G. Milanovcu 1998-2007.
Presednik asocijacije akcionarskih preduzeća Srbije (AAPS) 2003-2008.
Član Upravnog odbora Sportskog društva "Partizan" u tri mandata1995-2011.
Član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije u dva mandata 2004-2012.
Bio ili je sada član U.O više banaka, osiguravajućih društava, radnih organizacija i
komora PKS i PKJ
Bio predsednik Regionalne privredne komore Kraljevo 2003-2006.
Bio potpredsednik FK »Partizan«-Beograd sada član U.O. FK „Partizan“ 2006-
Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije 2008-2012.
Član Srpskog poslovnog kluba „Privrednik“ 2003-
Član Udruženja korporativnih direktora Srbije 2007-
Savetnik potpredsednika Vlade Srbije 2011-2012.
Predsednik U.O.Instituta za kardiovaskularne bolesti »Dedinje« 2010-
Predsednik Privrednog saveta opštine Gor.Milanovac 2011-

 

Priznanja:
Menadžer godine 2003. u izboru Kluba privrednih novinara Srbije
Menadžer godine 2001. u izboru Privredne komore Jugoslavije
Menadžer godine 1999. u izboru Privredne komore Srbije
Nagrada KIKI 1995. u izboru trgovačke komore Jugoslavije
Dva puta 4. mesto kao najuspešniji privrednik u glasanju kolega direktora
Nagrada SO Gornji Milanovac - 1994. godine
Zlatna plaketa opštine – 2005. godine
U glasanju prvih 100 menadžera Srbije 2007. godine zauzeo 3 mesto
Nagrada Privredne Komore Srbije za 2011.god.
Nagrada Saveza Ekonomista Srbije za poslovne rezultate za 2011.god.
Mnoga druga sportska i društvena priznanja

Oženjen:
Supruga - diplomirani farmaceut.
Dva sina - jedan diplomirani inženjer elektrotehnike, a drugi diplomiran inženjer tehnologije.

 

pdf  | print  | e-mail  |

 

©2013 Metalac a.d. All rights reserved. v.300321