2015

 

MOJ IZBOR

Nagrada posuđu Metalac za najbolji brend u kategoriji "Sve za kuhunju u kampanji "Srbija ima kvalitet" na osnovu glasova potrošača, uručena u martu 2015.

 

MENADŽER GODINE

Priznanje Petra[inu Jakovljeviću, generalnom dirketoru Metalca a.d. za uspešno upravljanje kompanijom u izboru časopisa Ekonometar i magazina Biznis.