SVETSKA KRIZA PONOVO ZGUSNULA REDOVE UNUTAR KOMPANIJE

U najtežim vremenima preživljavaju samo najzdraviji, oni koji imaju dovoljno stručnog znanja da donesu prave odluke. Sa potpunim uverenjem da pripada upravo takvim kompanijama, Metalac je u 2009. ušao sa razradom nekoliko mogućih scenarija u kontekstu svetske ekonomske krize. Biznis plan je prilagođen novonastaloj situaciji, iako nešto malo iznad ostvarenja u 2008. godini i iznad plana rasta na nivou nacionalne ekonomije.

Ispred i iznad svega upućena je nedvosmislena poruka zaposlenima: nastojaćemo da sačuvamo svako radno mesto, neće biti otpuštanja, oslonićemo se na unutrašnje rezerve; teret krize ćemo ravnomerno podeliti. Ključne reči su: motivacija uz štednju i solidarnost uz profitabilnost. To je bila krunska potvrda snage i zdavog društveno odgovornog pristupa kompanije.

I mada je prvu godinu svetske ekonomske krize Metalac završio sa 16% manjim ukupnim prihodom nego u 2008. - ostvarna je dobit od oko 3,5 miliona eura, odražana je prisutnost na svim svim tržištima i otvorena vrata nekih novih. Ispoštovan je dogovor sa zaposlenima da tert se krize ravnomerno raspodeli, bez otpuštanja radnika.

Svih narednih godina Metalac je u izvanredno teškim uslovima beležio rast, a 2012. će ostati zapamćena kao jedna od najuspešnijih u istoriji Metalca sa 86,1 milion eura ukupnog prihoda. Prihod je imao rast u odnosu na prethodnu od 10%, izvoz je porastao 20%, a dobit 18%.

U Metalcu a.d. je te 2012. godine uveden dvodomni način upravljanja kompanijom preko Nadzornog i Izvršnog odbora. Komapnija je prerasla u Metalac grupu sa 14 preduzeća, a za predsednika Nadzrnog odbora i predsednika Kompanije ponovo je izabran Dragoljub Vukadinović.

Metalac je i dalje zadržao reputaciju jedne od najuspešnijih i najzdravijih srpskih kompanija sa visokim stepenom korporativne društvene odgovornosti. Osim što je tokom ovog perioda započeo proizvodnju granitnih sudopera, proširio kapacitete non-stick posuđa uključujući i keramičke premaze, modernizovo proizvodnju ambalaže, otvorio sopstveno preduzeće u Ukraini.., Metalac je u 2012 čak uspeo da izgradi i moderan fudbalski stadion u Gornjem Milanovcu, ukupne vrednosti oko 3 miliona eura.