privredni dukAt devedesetih

Tri stotine miliona maraka realizacije za deset godina. Svaka deseta novčanica investirana u nove hale i opremu. Pet novih proizvodnih programa. Sopstvena maloprodaja. Akcionarsko vlasništvo. U deceniji u kojoj su skoro svi dijagrami išli nadole, Metalčeva linija je rasla. Vrednost ovog preduzeća porasla je 2,5 puta i dostigla 47,5 miliona DEM na kraju pred 1999. godinu.

Ovo je decenija u kojoj je Metalac potvrdio da teška vremena mogu biti prava za dobre odluke. Raspad bivše Jugoslavije praćen ratnim strahotama i sankcijama međunarodne zajednice, ekonomskom krizom i bombardovanjem, značio je gubitak nekih tržišta i manje prihode od predviđenih.

Sa druge strane, četvrta decenija Metalca, započela je formiranjem novog rukovodstva sa Dragoljubom Vukadinovićem na čelu. Njegovih sedam uslova pod kojima se 1989. prihvatio mesta generalnog direktora, ma kako zvučala tada, danas pokazuju da je njegovim dolaskom za Metalac počelo drugačije vreme.

Bili su to sledeći zahtevi:
* povećanje plata zaposlenih za 30%,
* plata gen. direktora i direktora sektora u odnosu na minimalnu 7:1,
* povećanje kadrova sa VSS sa postojećih 27 na minimum 70 uz kadrovske povlastice,
* smanjenje zaposlenih za 30% kroz penzionisanje i stimulativne otpremnine,
* smanjenje troškova kroz internu ekonomiju,
* diversifikacija programa, modernizacija proizvodnje i uvođenje informacionih tehnologija (MIS) i
* vlasničko prestruktuiranje sa novim upravljačkim modelom

Deset godina, nakon tog trenutka, Vukadinović je još uvek bio na čelu kompanije, a sveukupni saldo je pokazivao da je Metalac bio primer mogućeg u nemogućim uslovima.
Metalac je u svemu što je zacrtao i što je zavisilo od samog preduzeća, odnosno top menadžmenta i zaposlenih. Finansijski parametri bi zasigurno bili i znatno veći da je problema u ekonomskom i sveukupnom okruženju bilo manje, ali 300 miliona maraka ukupne realizacije tokom najteže decenije, 120 miliona maraka realizovanih na inostranom tržištu i 33 miliona maraka investiranih u nove hale i opremu – rečit su pokazatelj uspešnosti.

Metalac je u devedesete ušao temeljnom tehnološkom modernizacijom osnovnog proizvodnog programa - emajliranog posuđa. Uvođenje sankcija 1992. godine otežaće prelaz preko granice sa čekanjem po 5-6 sati za putnička vozila i 2-45 dana za kamione i to samo preko nama prijateljskih suseda. Uprkos svemu Metalac nalazi način da trguje sa inostranstvom. To će mu pomoći da sačuva najveći broj tržišta na koja će kasnije odlaziti 70 do 80 odsto proizvodnje, a sama firma će se svrstati među deset najvećih evropskih proizvođača emajliranog posuđa.

U isto vreme uveliko je sazrelo uverenje da program treba širiti. Tako je "Metalac" 1994. godine najpre krenuo u proizvodnju tefloniziranog posuđa. Dve godine kasnije otpočela je, u novoizgrađenoj hali, proizvodnja inox sudopera. U proizvodnju kvalitetne transportne kutije, ušao je najpre 1995. na savremenoj opremi, kapaciteta milion kutija godišnje. Početkom septembra 1998. godine preuzeo je proizvođača kartonske ambalaže i papirne galanterije "Sigmu" iz Gornjeg Milanovca, da bi iste godine sa probnom proizvodnjom krenuo pogon ofset štampe, godišnjeg kapaciteta od četiri i po miliona kutija. Ubrzo potom "Metalac" će se opredeliti i za sopstvenu grafičku pripremu. Luksuzna ambalaža je osvojena. Metalčevo posuđe odlazi na svetsko tržište u sopstvenom najkvalitetnijem pakovanju.

Bombardovanje Jugoslavije odložilo je nekoliko meseci proslavu jubilarnog četrdesetog rodjendan, sve do jeseni 1999. godine. Septembra te godine otvorena je još jedna Metalčeva fabrika sa najsavremenijom linijom za proizvodnju posuđa od nerđajućeg čelika. Samo u nju je investirano skoro devet i po miliona maraka.
U svemu se išlo ispred većine drugih. Možda najvažnije jeste vlasnička transformacija, započeta 1991. godine, a dovršena otplatom akcija nakon revalorizacije. Izvedena je toliko temeljno da je na kraju decenije 85% vrednosti akcija pripadalo aktuelnim i bivšim radnicima Metalca. Bila je to jedna od najpoštenijih i najuspešnijih privatizacija u novijoj istoriji srpske privrede.

Decembra 1994. godine "Metalac" prvi u Jugoslaviji dobija sertifikat JUS ISO 9001 za kompletan proizvodni program, a juna 1996. i međunarodni sertifikat sa pečatom nemačkog TUV-a.

Na samom početku ove decenije izgrađen je takođe novi restoran za ishranu radnika, započeta je sopstvena proizvodnja bakelitnih elemenata za program posuđa. Obnovljen je vozni park za međunarodni saobraćaj... "Metalac" je sredinom 1996 ???. godine krenuo i sa otvaranjem sopstvenih maloprodajnih objekata u svim većim gradovima širom Jugoslavije.

I tako, u vreme koje će u istoriji ovih prostora sigurno biti zapisano kao najteža decenija druge polovine 20. veka, jedna kompanija u srcu Srbije, uspevala je ne samo da radi, već i da zaradi, da investira, da se razvija. "Metalac" je postao jedno od najuspešnijih preduzeća na ovim prostorima. Moćna, stabilna organizacija, temeljno postavljena i sigurno vođena.

U deceniji u kojoj su skoro svi dijagrami išli nadole, Metalčeva linija je rasla. Vrednost ovog preduzeća za tih deset godina porasla je 2,5 puta i dostigla 47.500.000 DEM. Dupliran je i broj visokoobrazovanih u odnosu na kraj prethodne decenije. Bilo je već 75 ekonomista i inženjera svih profila.

 

U najtežoj deceniji najveće odluke i najbolji potezi:

- uvođenje informacionog sistema

uvođenje sistema kvaliteta ISO-9001 sa sertisfikatom JUS i TÜV

vlasnička transformacija

prelazak na akcionarsko društvo

otvorene firme na Kipru, u Moskvi, Skoplju, Celju i Beogradu

modernizacija tehnologije proizvodnje emajliranog posuđa

širenje osnovnog asortimana i širenje proizvodnih programa

ulazak u proizvodnju tefloniziranog posuđa

otvaranje fabrike inox sudopera

kupovina preduzeća Sigma sa 48 radnika za 2,2 miliona DEM

otvaranje pogona za proizvodnju luksuznih kutija u ofset štampi

otvaranje maloprodajnog lanca u svim večim gradovima

otvaranje fabrike za proizvodnju inox posuđa

infrastrukturna ulaganja uz izgradnju restorana društvene ishrane i portirnice

izgrađeno 11 kadrovskih stanova i 20 za ostale radnike

urađen projekat tretmana otpadnih voda