STRATEŠKO PRILAGOĐAVANJE

Gornji Milanovac je zahvaljujući intenzivnom industrijkom razvoju već slovio za “privredno čudo” ondašnje Jugoslavije. Iako sa velikim pomacima, Metalac je svejedno bio na začelju. Tehnološki i organizaciono nerazvijen, bez stručnih mladih kadrova, sa problemima u plasmanu na domaćem tržištu... i, konačno, negativnog poslovnog rezultata što je dovelo do izrade sanacionog programa. Stvari će početi da se menjaju 1974. godine zahvaljujući dolasku Branka Milovanovića, diplomiranog mašinskog inženjera, pedesetogodišnjaka sa dugogodišnjim direktorskim iskustvom. On će prepoznati da su firmi potrebni mladi stručni kadrovi, savremenija organizacija i izlazak na inostrana tržišta. Okuplja tim mladih inženjera i ekonomista i angažuje Ekonomski biro - Beograd da uredi organizaciju i potrebnu radnu dokumentaciju. Nastupa period strateških prilagođavanja. Najviše se ulagalo u automatizaciju i usavršavanje proizvodnog procesa, jer je konkurencija bila sve veća, a zahtevi potrošača sve jasniji.

 

U drugoj deceniji postojanja Metalac je izašao iz proizvodnje pocinkovanog posuđa, ali je zato nekoliko godina proizvodio pribor za jelo, a 1979 je, u saradnji sa partnerom iz Švedske, započeo i proizvodnju mašina za pranje pod visokim pritiskom. Još uvek se prilagođavajući potrebama tržišta pravio je izlete u proizvodnju delova iz kooperacije sa “Zastavom”- Kragujevac; Elektronskom industrijom-Niš; “Magnohromom” iz Kraljeva i još nekim proizvođačima. Naravno, sve vreme širi se asortiman i unapređuje tehnologija proizvodnje emajliranog posuđa, uvođenjem asortimana teškog posuđa sa rubom od nerđajućeg čelika, kasnije bakelitnih ručica i tehnologije dekorisanja.

 

Ipak, najvažniji trenutak došao je sa prvim izvoznim poslovima u Nemačku za firmu "Jakubajt" i SAD za firmu "Nacional silver company". Prvi izvozni artikli bili su Takovo-specijal, posuđe Majda, Vesna, Zora,... Sve počinje da se menja, ali dug put modernizacije firme tek predstoji. U ovom periodu kapital Metalca uvećan je na 11.300.000 DEM, a pred sam kraj druge decenije Metalca, na čelo firme dolazi njegov osmi direktor, mlad ambiciozan i preduzimljiv ekonomista Dušan Papić.