OD ZANATSKE RADIONICE DO FABRIKE POSUĐA

Sa svega 480.000 DEM početnog kapitala Metalac je osnovan 4. aprila 1959 godine, spajanjem metalske zadruge »Jedinstvo« i zanatsko-automehaničarske radionice »Metalac«. Osnovni cilj je bio grupisanje skromnih potencijala i jačanje proizvodnih mogućnosti Gornjeg Milanovca, čaršije sa nekoliko hiljada stanovnika, koja nije imala nikakve industrijske navike. Na početku nejasna koncepcija daljeg razvoja oslanjala se na dve nesporne činjenice: posleratna Jugoslavija je bila u procesu intenzivne industrijalizacije, a tržište je bilo gladno svega.

Već 1960. godine Metalac će se prvi put susresti sa tehnologijom emajliranja. U saradnji sa »Slobodom« iz Čačka proizvešće svoju prvu belu kofu sa plavim tufnama – istu onu koja će četiri decenije kasnije biti ugrađena u temelje modernog Poslovnog centra. Sticajem okolnosti, više nego strateškim planiranjem, od »Slobode« je kupio prvu presu i prvu komornu peć za pečenje emajla i, uskoro preuzeo kompletan program proizvodnje posuđa.

Kakvo vreme, takve navike, a takvo posuđe. Posle kofe, sledi kanta za mast, činije, tepsije, tiganji, bakrač, kantica za mleko, radničko lonče .... a od 1963 i pocinkovano posuđe.

U ovom periodu početne ekspanzije i pridobijanja poverenja potrošača mnogo napora je uloženo na afirmaciji Metalca kao kvalitetnog i sigurnog proizvođača posuđa. Uslovi za povećanje proizvodnje, njenu bolju organizaciju i poboljšanje kvaliteta proizvoda stvoreni prelaskom iz centra grada u novu fabriku na današnjoj lokaciji u Kneza Aleksandra 212. Bilo je to 1967. godine, a koliko je povećana proizvodnja i koliko su bile potrebe ondašnjeg tržišta najbolje govori podatak da je samo u toj godini zaposleno 700 novih radnika. “Posuđe se vruće pakovalo u kamione ”, “samo tovari i teraj”, sećao se tog vremena prvi komercijalni direktor.
Najmlađi proizvođač posuđa u tadašnjoj Jugoslaviji će vrlo brzo zauzeti drugo mesto iza slovenačkog “Emo”-Celja. Broj zaposlenih je premašio 1000 a početni kapital Metalca je na kraju prve decenije uvećan devet puta i iznosio je 4.300.000 DEM.

Zanimljivo je da je tokom prvih 10 godina Metalac promenio pet generalnih direktora i to svake godine po jednog sve do 1963. kada dolazi, i narednih deset godina ostaje na čelu, Milan Mišović.