IZVRŠNI ODBOR

 

Izvršni odbor se imenuje na period četiri godine, a čini ga pet izvršnih direktora. Generalni direktor Metalca a.d. imenuje se iz Izvršnog odbora, a na toj funkciji sada je Petrašin Jakovljević.

 

 

   
 pjakovljevic rtrifunovic 

Petrašin Jakovljević

Izvršni direktor za prodaju, marketing, ljudske resurse, organizaciju i QMS/EMS i zakonski zastupnik društva

Radmila Trifunović

Izvršni direktor za finansijske poslove, poslovnu logistiku i restoran,i zakonski zastupnik društva.

   
     
 amarkovic vvvukadinovic  gmijatovic2 

Aleksandar Marković

Izvršni direktor za proizvodnju i

bezbednost na radu

Vojin Vukadinović

Izvršni direktor za razvoj i IT

Goran Mijatović

Izvršni direktor za nabavku

     

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.04.04.18