Izvestaj o održanoj skupštini i isplati dividende

Izvestaj o održanoj skupštini i isplati dividende možete preuzeti na ovom linku.

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.21.09.18