POSLOVNA POLITIKA

Ovaj dokument je pripremljen na osnovu usvojene strategije za period 2017.-2019.godine. Poslovna politika za 2018. godinu određena je u skladu sa ciljevima kompanije koje treba dostići u 2018. godini, a u skladu sa definisanim makroekonomskim okvirom.

 

| Preuzmite dokumenat - Poslovna politika 2018 |