zaposleni

Svi zaposleni u društvima u okviru Metalac Grupe deluju na vrednostima i principima koji integrišu profesionalne standarde i pravila struke sa moralnim i etičkim normama. Poslednjih 25 godina Metalac je, uprkos eroziji niza vrednosti u širem okruženju, bezrezervno istrajao na shvatanju da u poslu, kao i u životu, samo pošten odnos i odgovorno ponašanje obezbeđuje uzajamno poverenje i poštovanje unutar kolektiva i u odnosu sa partnerima i krajnjim potrošačima.

 

INVESTIRAMO U NAŠU BUDUĆNOST

 

LJUDI NA PRVOM MESTU

Metalac a.d. i ostalih 16 društava u okviru Metalac Grupe imaju 2.160 zaposlenih, od kojih 210 sa visokom stručnom spremom. U hijerarhiji resursa koji presudno utiču na poslovanje Metalca – ljudi su apsolutno na prvom mestu. U skladu sa takvim sistemom vrednosti i, naravno, Kolektivnim ugovorom, ugovorima o radu itd, Kompanija na više načina iskazuje svoju odgovornost i posvećenost zaposlenima.

 

EdukaCije na svim nivoima

Značaj koji se pridaje politici razvoja ljudskih resursa – odabiru, školovanju i usavršavanju zaposlenih na svim nivoima, a naročito onih koji su na rukovodećim i menadžerskim funkcijama – proizilazi iz polaznog aksioma da su ljudi nezamenjiv resurs kompanije. Metalac već 25 godina neguje praksu razvoja rukovodioca i menadžera unutar kuće čemu se strateški pridaje posebna pažnja.

 

Upravljanje karijerama zaposlenih

HR služba prati karijeru svih visokoobrazovanih zaposlenih, kao ključnim ljudskim resursima. Od prvog radnog dana, kroz uvođenje u posao novoprimljenog ili program obuke pripravnika, preko godišnje evaluacije radnih performansi i izrade HR dosijea.

Upravljanjem karijerama zaposlenih postiže se: veća unutrašnja pokretljivost, dovoljan broj zaposlenih koji bi mogli da budu unapređeni, brže i efikasnije zamene zaposlenih koji su u odlasku, bolja preraspodela zaposlenih - prava osoba na pravom mestu u pravo vreme. Osim toga, kompanija raspolaže dodatnim načinom motivacije zaposlenih i omogućava im kvalitetniji profesionalni razvoj, zahvaljujući čemu zaposleni postaju radno uspešniji.

 

Odgovorno i posvećeno prema svim zaposlenima

Prosečna zarada zaposlenih uvek je iznad proseka Republike i značajno iznad proseka grane. Više od 20 godina svi zaposleni zarade primaju 20. u mesecu u 10 sati. Nikada kasnije, može samo dan ili dva ranije ukoliko 20. pada u dane vikenda.

Garancije da se nivo zarada zaposlenih usklađuje sa indeksom troškova života povećanim za realan rast u skladu sa rezultatima poslovanja i rastom bruto društvenog proizvoda.

Stipendije za 140 studenata viših škola i fakulteta.Svim radnicima se isplaćuju radničke, a rukovodiocima menadžerske premije. Sva deca zaposlenih koja su redovni studenti dobijaju stipendiju od Metalca.
Stipendija tokom studija i deci preminulih zaposlenih.
Novogodišnji paketići deci zaposlenih uzrasta do 12 godina.
Zaposlenima je na raspolaganju lekar, medicinska sestra i stomatolog u ambulanti u okviru Poslovnog centra.
Solidarna i finansijska pomoć zaposlenom u slučaju smrti člana uže porodice i roditelja.
Solidarna pomoć porodici u slučaju smrti zaposlenog.
Solidarna pomoć zaposlenom u slučaju elementarne nepogode.
Pomoć zasposlenom iz Fonda za prevenciju i rekreativni odmor zaposlenih.
Uslovi za kontinuirano unapređenje i usavršavanje.
Dobrovoljno dodatno penziono osiguranje za 444 zaposlenih.
Dodatno osiguranje za 42 menadžera.
Jubilarne nagrade za 20, 30, 36 (žene) i 40 (muškarci) godina rada u kompaniji.
Tradicionalni prednovogodišnji susreti sa svim penzionerima Metalca, trenutno ih je 660.

 

Saradnja sa sindikatima i socijalna podrška

U kompaniji Metalac funkcionišu dva reprezentativna sindikata: većinski „Savez samostalnih sindikata Srbije“ i manjinski „Nezavisni sindikat“. U ove dve sindikalne organizacije učlanjeno je 97% zaposlenih. Kvalitet komunikacije sa zaposlenima a time i saradnja sa sindikatom kao glavnim socijalnim partnerom rukovodstva Metalca od posebnog su značaja.

.

 

.

 

 

 

Datum poslednje izmene utorak, 29 maj 2018 08:43

Pogodaka: 1859

fond

Fondacija Metalac je osnovana 2006. godine radi ostvarivanja humanitarnih i drugih društveno korisnih ciljeva,  unapređenja i pomaganja stvaralaštva u svim oblastima nauke, kulture, umetnosti, sporta, kao  i u svim drugim oblastima od strateškog i razvojnog društvenog ineteresa.

 

Kompanija Metalac a.d. osnovala je Fondaciju “Metalac” Odlukom o osnivanju br. 6300/16 od 31.03.2006. godine, i upisan u Registar fondova pri Ministarstvu kulture Republike Srbije pod rednim brojem 547, po osnovu Rešenja ovog ministarstva br. 415-00-00041/2006-14 od 25.05.2006. godine.

Sedište Fondacije je u Gornjem Milanovcu, u ul. Kneza Aleksandra br. 212.

Fondacija svoju aktivnost obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija Metalac je nedobitna nevladina organizacija, osnovana radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom, odnosno radi ostvarivanja humanitarnih i drugih društveno korisnih ciljeva, unapređenja i pomaganja stvaralaštva u svim oblastima nauke, kulture, umetnosti, sporta, kao i u svim drugim oblastima od strateškog i razvojnog društvenog ineteresa.

Fondaciji Metalac mogu pristupiti i drugi suosnivači, koji prihvate njene ciljeve i koji su spremni da svojim delovanjem doprinesu njihovom ostavarivanju, uz pridržavanje odredbi ovog Statuta i drugih opštih akata Fondacije.

Odluku o pristupanju drugih suosnivača Fondaciji donosi Upravni odbor Fondacije, uz prethodnu saglasnost osnivača Fondacije.

Organi Fondacije su Upravni odbor i Upravitelj Fondacije.

Upravni odbor Fonda ima 3 člana. Presednika i članove upravnog odbora imenuje i opoziva predsednik upravnog odbora osnivača. Predsednik upravnog obora Fondacije od njenog osniovanja je Petrašin Jakovljević, generalni direktor Metalca a.d.

Fondacija može sticati imovinu od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, kamata na uloge, zakupnine, autorskih prava, dividende, neposrednog obavljanja privredne delatnosti i drugih prihoda, pod uslovima i u skladu sa zakonom

Imovina Fondacije koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih odlukom o osnivanju i Statutom Fondacije. Imovina Fondacije ne može se deliti osnivaču, članovima organa upravljanja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Rad Fondacije je javan.

Fondacija će svoj godišnji izveštaj o radu učiniti dostunim javnosti, objavljivanjem putem interneta, publikacija, saopštenjima za javnosti ili na drugi pogodan način.

Fondacija je osnovana na neodređeno vreme, a sa radom može prestati u slučajevima i po osnovima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Fondacije, odluku o raspodeli imovine donosi osnivač. Imovina Fondacije može se dodeliti jednoj ili raspodeliti na više drugih fondaciji ili zadužbina, osnovanih radi ostvarivanja istih ili sličnih opštekorisnih ciljeva.

Datum poslednje izmene četvrtak, 29 septembar 2016 06:53

Pogodaka: 1109

sport

Metalac Grupa je ostala dosledna ulaganju u decu i omladinu, a pre svega podršci razvoju sporta. Pod okriljem Kompanije, a u okviru Sportskog društva Metalac, danas radi šest klubova koji se takmiče u prvim i drugim ligama, i koji okupljaju oko 600 članova. Pored takmičarskih ekipa, u ovim sportskim kolektivima trenira veliki broj osnovaca i srednjoškolaca. Moglo bi se reći da u klubovima pod okriljem SD Metalac svakodnevno trenira više od polovine svih sportista u opštini Gornji Milanovac.

 

FUDBALSKI KLUB METALAC

Perjanica u ovom Društvu je svakako Fudbalski klub „Metalac“, koji od 2012. godine ima moderan stadion i koji se trenutno nalazi pri vrhu tabele Prve lige Srbije, sa šansom za povratak u superligaški karavan. U Fudbalskom klubu „Metalac“ je registrovano više od 207 igrača, od seniorskog tima do selekcije dečaka rođenih 2002. godine koji nižu uspehe u Okružnoj ligi petlića. Osim toga u klubu redovno trenira i oko 100 dece starosti od 6-9 godina.

www.fkmetalac.rs

 

kuglaški klub metalac

Kuglaški klub „Metalac“ je već godinama u samom vrhu Super lige Srbije. I u ovoj sezoni prvenstvena trka je završena na trećem mestu, koje im obezbeđuje izlazak u Evropu. Kuglaši su imali i zapažene rezultate u pojedinačnim takmičenjima na Prvenstvima Srbije, a par Goran Čaluković i Ivan Trošić je ovogodišnji prvak na parovnom prvenstvu države. Da bi se zadržao kontinuitet u seniorskom timu u klubu postoji i druga ekipa koja nastupa u Srpskoj ligi.

 

ženski RUKOMETNI klub metalac

U prvoligaškom društvu je i Ženski rukometni klub „Metalac AD“ koji je zbog odlazaka nekoliko standardnih i iskusnijih igračica znatno podmlađen i svakako su jedna od najmlađih ekipa u Prvoj ligi „Zapad“. Pored takmičarske selekcije u klubu radi i škola rukometa u kojoj je oko 40 devojčica i dečaka.

 

klub malog fudbala metalac kolorado

Nekadašnji prvoligaš, a danas stabilni drugoligaš Klub malog fudbala „Metalac-Kolorado“ je uprkos većim ambicijama prvenstvo završio u sredini tabele. Novina u klubu je i veće angažovanje mladih igrača iz našeg grada, pa čak i omladinskog uzrasta, odakle se regrutuju i igrači za seniorski tim.

 

Šahovski klub metalac-takovo

Šahovski klub „Metalac-Takovo“ je uspeo da se domogne Super lige Srbije. U svom debitantskom nastupu među najboljim ekipama u državi , prvenstvo su završili u sredini tabele i sačuvali status Superligaša. U klubu godinama postoji i škola šaha koju posećuje veliki broj mališana.

 

Odbojkaški klub metalac-takovo

Muška selekcija Odbojkaškog kluba „Metalac-Takova“, koja je u ovom društvu tek dve-tri godine, već par sezona prvenstvene trke završava nadomak Prve lige. Skoro svi igrači u timu su iz Gornjeg Milanovca. Od ove sezone u ligaško takmičenje uključena je i druga ekipa kako bi deca imala priliku da igraju u Ligi zlatiborsko-moravičkog okruga. U klubu postoji razvijena škola odbojke koju pohađa veliki broj mališana uzrasta od sedam do dvanaest godina.

 

 

 

 

Datum poslednje izmene četvrtak, 12 decembar 2013 07:36

Pogodaka: 854

kvalitet

KVALITET I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Upravljanje kvalitetom i upravljanje zaštitom životne sredine kao integrisan sistem deo je ukupnog menadžmenta u Kompaniji Metalac a.d. Preko IMS i sistema informacionih tehnologija obezbeđujemo brže poslovne cikluse, činimo ih merljivim i kontrolisanim. Primena svetskih standarda kvaliteta i zaštite životne sredine za nas je ne samo imperativ već i moralni čin. To je integralni deo poslovne filozofije u kojoj upravljanje procesima znači pre svega upravljanje izgrađenom svešću da kvalitet nema alternativu.


Sistem menadžmenta kvalitetom Metalac a.d. i zavisnih društava urađen je uz zadovoljenje zahteva standarda ISO 9001:2015, odnosno SRPS ISO 9001:2015.
Sistem menadžmenta zaštite životne sredine Metalac a.d.i zavisnih društava urađen je uz zadovoljenje zahteva standarda ISO 14001:2015 (SRPS ISO 14001:2015),
uključujući i ukazivanje na integraciju sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (IMS).Politika kvaliteta i zaštite životne sredine definiše bazične principe i generalno opredeljenje rukovodstva Kompanije prema kvalitetu kao osnovi poslovne filozofije i prema zaštiti i očuvanju životne sredine kao moralnoj obavezi prema sadašnjim i budućim korisnicima naših proizvoda.

Sertifikacija usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, vrši se za kompaniju i posebno po proizvodnim preduzećima. Sertifikate možete pogledati ovde.

 

 

Datum poslednje izmene sreda, 29 avgust 2018 06:15

Pogodaka: 1783

sport

Šahovski klub metalac-takovo

 

Šahovski klub „Metalac-Takovo“ je uspeo da se domogne Super lige Srbije. U svom debitantskom nastupu među najboljim ekipama u državi , prvenstvo su završili u sredini tabele i sačuvali status Superligaša. U klubu godinama postoji i škola šaha koju posećuje veliki broj mališana.

.

Datum poslednje izmene četvrtak, 21 novembar 2013 11:34

Pogodaka: 76

©2013 Metalac a.d. Sva prava zadržana. v.21.09.18